Actueel

Actuele informatie

Het project Anna van Cato is een kleinschalige ontwikkeling met een divers aanbod koopwoningen. Midden- en hoekwoningen die zullen worden aangeboden onder de NHG grens. Ruime twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen voor doorstromers en gezinnen.

Deze website zal in eerste instantie worden aangevuld met informatie over het verloop van de (bestemmingsplan)procedure en technische uitwerking.
Zodra het kan zullen we ook meer informatie over de woningen en de verkoopprocedure gaan delen.

Bongers & Lemmers Makelaardij is de betrokken makelaar die te zijner tijd de verkoop in handen zal hebben.

Update 20 februari 2024

Helaas is na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad onlangs door twee omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State.

Dit betekent dat hierdoor wederom een vertraging optreedt met betrekking tot de realisatie van (betaalbare) woningen op deze locatie.

Wij houden je op de hoogte van de voortgang.

Update 18 december 2023

Afgelopen donderdag 14 december, heeft de raad, unaniem, het bestemmingsplan Ancari vastgesteld.

Het besluit wordt op 27 december gepubliceerd, waarbij belanghebbenden tot uiterlijk 8 februari 2024 beroep kunnen instellen bij de Raad van State.

Wij gaan uit van een voorspoedig vervolg, zodat wij begin maart kunnen starten met de verkoop en bij voldoende verkochte woningen in het 4e kwartaal 2024 kunnen starten met de bouw van deze woningen! Hiertoe zal in december 2023 nog de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om u allen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2024 te wensen!

Update 26 oktober 2023

Gisteren zijn wij door de gemeente op de hoogte gesteld van het feit dat het college heeft ingestemd met de stukken en dat het bestemmingsplan medio december wordt vastgesteld.

Ook de Gelderlander heeft daar in de uitgave van vandaag melding van gemaakt.

De bezwaarmakers worden (of zijn) door de gemeente rechtstreeks geïnformeerd.

Vanzelfsprekend wachten wij de procedure af, maar wij hebben er vertrouwen in dat we in februari 2024 met dit plan in verkoop kunnen.

Update 11 september 2023

Al eerder melden wij dat er door twee omwonenden zienswijzen zijn ingediend tegen het plan.

De gemeente heeft deze zienswijzen in behandeling en zij werkt aan een reactienota.

Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van deze zienswijzen. Wij zijn op de achtergrond bezig met het uitwerken van de omgevingsvergunning en verkoopstukken.

Er is nog steeds een groot tekort aan woningen, met name voor starters en ook in Doornenburg. Wij hebben er alle vertrouwen in, weliswaar met wat vertraging, dat we in verkoop kunnen.

Zodra we meer duidelijkheid hebben over de start van de verkoop, zullen wij u informeren.

Update 23 mei 2023

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Helaas zijn er door twee omwonenden van het toekomstige plan zienswijzen ingediend.

De gemeente zal deze zienswijzen moeten behandelen.

Dat houdt in dat de start verkoop van deze woningen wordt vertraagd. Wij willen vanzelfsprekend pas in verkoop als we zekerheid hebben over de planning.

Als we in verkoop gaan, willen we de kopers goed kunnen informeren over de start van de bouw en de prognose van oplevering.

Wij gaan op de achtergrond wel door met de bouwkundige uitwerking van het plan en het gereedmaken van de verkoopstukken.

Wij houden u op de hoogte!

Update 20 maart 2023

Een grote stap is gezet!

We hebben wat geduld moeten hebben, maar inmiddels zijn we toch zover dat het ontwerp bestemmingsplan ter visie is gelegd.

Op dinsdag 28 maart a.s. wordt een inloopavond georganiseerd waar we, samen met de gemeente, het voorliggende bestemmingsplan zullen tonen. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het bestemmingsplan en de procedures.

De inloopavond zal plaatsvinden in Het Ontmoetingscentrum aan de Kerkstraat 3 in Doornenburg. Inloop is vanaf 19.30 uur. Einde bijeenkomst 21.00 uur.

Deze inloopavond is toegankelijk voor omwonenden van en geïnteresseerden in het project Anna van Cato. Op deze avond draait het voornamelijk om het ontwerp bestemmingsplan. Er zijn op deze avond nog géén verkoopstukken en/of prijzen beschikbaar. We zullen wel wat schetsontwerpen tonen.

Zodra wij met dit project daadwerkelijk in verkoop kunnen, zullen wij voor geïnteresseerden een informatieavond organiseren. Staat u als geïnteresseerde bij ons ingeschreven? Dan krijgt u hierover van ons bericht. Staat u (nog) niet ingeschreven, maar wilt u graag vrijblijvend op de hoogte gehouden worden? Meld u zich dan aan via deze projectwebsite.

Update 3 november 2022

Het ontwerp bestemmingsplan is inmiddels inhoudelijk gereed. Binnen de gemeente wordt de komende tijd het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht (portefeuillehoudersoverleg, behandeling in B&W, etc.) om het geheel eind december ter inzage te kunnen leggen.  

Voordat de gemeente dat doet, zullen we eerst de (direct) omwonenden informeren.

Daarna zal (in samenwerking met de gemeente) een inloopmoment worden vastgesteld waarbij alle geïnteresseerden welkom zijn. De prognose is dat dit in januari 2023 zal zijn. Zodra deze datum bekend is, zullen we dit melden.

We zijn blij dat we deze stappen nu kunnen zetten. Dat betekent ook een stap richting start verkoop.
We koersen met start verkoop op 1e kwartaal 2023. De daadwerkelijke datum van start verkoop communiceren we natuurlijk ook zodra die bekend is!

Update 4 augustus 2022

Op dit moment zijn alle benodigde onderzoeken met betrekking tot de bestemmingsplanwijziging afgerond. Er zijn geen nadelige conclusies uit de onderzoeken naar voren gekomen.

Het ontwerp bestemmingsplan is inmiddels ingediend. Dat is door de gemeente nu in behandeling.

De architect werkt het plan/de woningen verder uit. De verwachting is dat dit na de zomervakantie klaar is. Dan zullen we weer een inloopavond organiseren voor direct omwonenden.

Het moment van start verkoop hebben we wel wat moeten bijstellen. Het streven is dat we in het 4e kwartaal van 2022 verkoop kunnen met de woningen.

Update 26 april 2022

We hebben diverse onderzoeken laten uitvoeren die nodig zijn bij deze bestemmingsplanwijziging. Inmiddels heeft de gemeente deze ingediende onderzoeken en rapporten beoordeeld en voorzien van commentaar.

Op een aantal vlakken dient nader onderzoek plaats te vinden en/of andere toevoegingen. Dat hebben we vervolgens weer in gang gezet.

Tevens heeft met de gemeente nadere afstemming plaatsgevonden over de inrichting van het toekomstig openbaar gebied op het gebied van waterhuishouding en groen.

De architect heeft de eerste ontwerpen van de woningen gereed. Ook deze moeten met de gemeente afgestemd worden. Als dat gedaan is, gaan we eerst de omwonenden weer informeren.

De prognose blijft dat de woningen in het 3e kwartaal 2022 in verkoop kunnen.

Update 1 maart 2022

Inmiddels zijn -uit het oogpunt van veiligheid- van de voormalige Ancari Bar losse elementen als dakpannen, loshangende dakgoten, regenpijpen en dergelijke verwijderd.

De stukken ten behoeve van het concept bestemmingsplan zijn gereed en liggen bij de gemeente ter goedkeuring.

De architect werkt aan de woningontwerpen en ook de openbare inrichting worden nader uitgewerkt. Er is hierbij veel aandacht voor groen en de waterhuishouding.

Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter visie wordt gelegd, zullen we de direct omwonenden hierover door middel van een bijeenkomst informeren.

De huidige prognose is dat de woningen in het 3e kwartaal 2022 in verkoop kunnen.

Wil je vrijblijvend op de hoogte blijven? Meld je dan aan.